Navigate back to the homepage

Be Present. Be Kind

Tôi là Duy Thanh. Tôi thích viết và đây là trang tôi chia sẻ những gì tôi học được từ nghiên cứu, công việc và cuộc sống. Mời bạn đọc và thảo luận cùng tôi.

Ngày Nhà Giáo

Tôi đã nghĩ rằng, ngày Nhà giáo dành cho tất cả những người đã, đang và sẽ suy nghĩ và hành động vì Giáo dục cùng trái tim ấm và tâm sáng.

November 19th, 2019 · 3 min read

Chào cậu, tuổi 24

Tôi đã bước sang một tuổi mới, và trong những năm vừa qua, tôi đã được học và trưởng thành nhiều từ cuộc đời.

October 19th, 2019 · 7 min read
© 2018–2019 Thanh Doan
Link to $https://medium.com/@duythanhvnLink to $https://github.com/duythanhvnLink to $https://www.linkedin.com/in/duythanhvn/Link to $https://twitter.com/duythanheduLink to $https://www.instagram.com/thanhdoan.vn/