Navigate back to the homepage

Be Present. Be Kind

Tôi là Duy Thanh. Tôi thích viết và đây là trang tôi chia sẻ những gì tôi học được từ nghiên cứu, công việc và cuộc sống. Mời bạn đọc và thảo luận cùng tôi.

Tạm Biệt 2019

Một năm đã cho mình nhiều góc nhìn và bài học, gửi lời tạm biệt một năm góp phần tạo nên mình hôm nay.

December 31st, 2019 · 3 min read

Ngày Nhà Giáo

Tôi đã nghĩ rằng, ngày Nhà giáo dành cho tất cả những người đã, đang và sẽ suy nghĩ và hành động vì Giáo dục cùng trái tim ấm và tâm sáng.

November 19th, 2019 · 3 min read
© 2018-2020 Duy–Thanh Doan | About me | Contact
Link to $https://medium.com/@duythanhvnLink to $https://github.com/duythanhvnLink to $https://www.linkedin.com/in/duythanhvn/Link to $https://twitter.com/duythanheduLink to $https://www.instagram.com/thanhdoan.vn/